Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 października, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, w formie hybrydowej. (czytaj relację)

25 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział jako prelegent w debacie online z okazji Europejskiego Dnia Prawnika. Debata zosrganizowana została przez Komisję Doskonalenia Zawodowego NRA, a moderatorem dyskusji była adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA. Nagranie debaty jest dostępne na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube (przejdź do nagrania)

25 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA, wzięli udział w spotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie przyjęło stanowisko w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej obywateli (czytaj stanowisko)

25 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA, wzięli udział w spotkaniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w siedzibie biura NRA. (czytaj więcej)

25 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA, prowadzonej przez adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką, prezes Centrum i wiceprezes NRA.

25 października, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, prowadziła posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

26 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w pokazie filmu „Żeby nie było śladów”, zorganizowanym przez ORA w Łodzi.

26 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odwiedził w Łodzi grób adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes NRA w latach 2007-2010.

26 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wzięła udział online w debacie zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. reformy wymiaru sprawiedliwości pt. „Zawód sędziego – korona zawodów prawniczych”.

27 października, adwokat Magdalena Fertak, reprezentując ILiPP NRA, uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury rozpatrującej sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 1504). Pani Mecenas M. Fertak, jako autorka opinii złożonej do omawianego na Komisji projektu, przedstawiła  uwagi i propozycje zmian. Wystąpienie to, tak jak i przedłożona przez NRA opinia autorstwa Pani Mecenas, spotkały się z dużym zainteresowaniem i powoływane było w dyskusji podczas obrad komisji wielokrotnie.

28 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

28 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał  z posłem Markiem Astem, przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo o adwokaturze.

28 października, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, prowadziła zajęcia "Mediacja na odległość (e-mediacje) - przebieg procedury, nowe technologie w e-mediacji, wyzwania i zagrożenia, perspektywy" podczas szkolenia sędziów koordynatorów ds. mediacji.

28 października, adw. Maciej Obrębski reprezentował Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego w Sejmie.

29 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odwiedził groby adw. Macieja Bednarkiewicza i adw. Czesława Jaworskiego w Warszawie.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski