Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

1 listopada, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, w dniu Wszystkich Świętych, uczcił plakietkami „Adwokatura Pamięta” i zapaleniem zniczy pamięć krakowskich adwokatów pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Plakietki umieszczono m.in. na grobach adw. Marka Stoczewskiego - byłego dziekana ORA w Krakowie, adw. Henryka Buzawy Schoena, adw. Stanisława Wierzbickiego, adw. Michała Danielaka (działacza ludowego, posła do Austriackiej Rady Państwa), adw. dr. Jana Ostręgi – adwokata, a także m. in. sędziego w procesie Rity Gorgonowej.

               

 

2 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w spotkaniu Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

2 listopada, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej na 9 listopada 2021 r. (czytaj więcej)

3 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w spotkaniu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

4 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry