Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

6 listopada, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA. Podczas posiedzenia poczyniono ustalenia odnośnie organizacji konferencji dotyczącej prawa uchodźczego, która będzie adresowana do adwokatów chcących udzielać pomocy prawnej migrantom. Konferencja ma odbyć się w dniu 14 grudnia 2021 r. w formule on-line. Uzgodniono także, że członkowie Komisji wezmą udział w sporządzeniu opinii dotyczącej obywatelskiego projektu zmiany ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Członkinie i członkowie Komisji dyskutowali także o projektach na przyszły rok kalendarzowy, w tym: działalności szkoleniowej oraz konferencyjnej, a nadto o współpracy z prawnikami na Białorusi i Ukrainie. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 grudnia b.r.

6 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji, poprowadziła online spotkanie Zespołu ds. regulaminu i statutu Centrum Mediacji NRA.

8 listopada, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

8 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych związanych z konferencją "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości" zaplanowanej na 20 listopada br. w formie hybrydowej.

8 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji, poprowadziła online posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA.

8 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 8 listopada z wiceminister sprawiedliwości Katarzyną Frydrych. Tematem spotkania były propozycje środowiska adwokackiego dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Rozmowa dotyczyła też działania i funkcjonalności Portalu Informacyjnego sądów powszechnych oraz budowy docelowego portalu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe. (czytaj więcej)

9 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami wydawnictwa Wolters Kluwer. Przedmiotem spotkania było omówienie płaszczyzn współpracy i przygotowanie produktów dedykowanych dla adwokatów i aplikantów. Ustalono, że wydawnictwo oraz NRA wspólnie przygotują ankietę z pytaniami skierowaną do środowiska adwokackiego, która będzie miała na celu sprecyzowanie oczekiwań produktowych. Ponadto omówiono współpracę przy tworzeniu platformy Legal Desk, która będzie propozycją dla kancelarii adwokackich mającą służyć  efektywniejszemu wykorzystaniu  czasu pracy w kancelariach. Rozmowy będą kontynuowane.

9 listopada, odbyło się nadzwyczajne zdalne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Adw. Andrzej Zwara został wybrany na członka Prezydium NRA. Wyboru dokonano na wniosek adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA (czytaj więcej)

9 listopada, adw. Michał Szpakowski, przewodniczacy Komisji Informatyzacji NRA wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. doręczeń elektronicznych przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Efektem postulatów NRA i prac Zespołu jest nowa funkcja Portalu Informacyjnego sadów powszechnych - zakładka doręczeń, która zostanie uruchomiona 25 listopada br.  (czytaj szczegóły)

9 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał o funkcjonalności Portalu Informacyjnego z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego.

10 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z gen. Andrzejem Leńczukiem, zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej. Rozmowa dotyczyła ujednolicenia standardów tzw. widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry