Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11-14 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przedstawiciele Prezydium NRA, członkowie NRA wzięli udział w jubileuszowych, X Dniach Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie. (czytaj więcej)

16 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

17 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA. 

18 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w VI Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej na temat "Prawo rodzinne" w Gdyni.

18 listopada, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA w formie hybrydowej (czytaj relację)

18 listopada, adw. Piotr Zemła reprezentował Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

19 listopada adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych, spotkał się w Warszawie z Komisarzem UE ds. Sprawiedliwości  Didierem Reyndersem.

19 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z Maciejem Owczarkiem wiceprezesem Business Center Club.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry