Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA (zdalnie), wzięli udział w konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości", która odbyła się w formie hybrydowej w Warszawie. Organizatorami konferencji była NRA oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

20 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z sędzią Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego, na temat zgłaszanych przez adwokatów błędów w funkcjonowaniu Portalu Informacyjnego.

22 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z sędzią Adamem Strzemboszem.

22 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w debacie „Krajobraz po bitwie – konkurencyjność kancelarii w czasie zarazy”, którą zorganizowało wydawnictwo Wolters Kluwer w ramach wydarzeń związanych z konkursem "Rising Stars. Prawnicy - Liderzy Jutra".

23 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, członek Kapituły Konkursu "Rising Stars. Prawnicy - Liderzy Jutra", wziął udział w wirtualnej  Gali tego konkursu. Tegoroczną edycję wygrał adw. Grzegorz Kukowka z izby warszawskiej.

24 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, otworzył zdalne zajęcia dodatkowe dla aplikantów adwokackich "Konstrukcja skargi do Wojewódzkiego Sądu Admnistracyjnego.

25-26 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?" w Radomiu.

25 listopada, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

25 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w Dniu Otwartym organizowanym przez Krajową Radę Komorniczą pod hasłem „Masz Wiadomość”.

25 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA, wzięła udział w otwarciu Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu. Wygłosiła wykład "Pełnomocnik w mediacji oraz relacja mediatora z organem zlecającym mediację". W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono adwokatów i sędziów. Adw. dr Zemke-Górecka dziękuje adw. Markowi Jagielskiemu, dziekanowi ORA w Radomiu za zorganizowanie uroczystości. Prezesem radomskiego Centrum Mediacji został adw. Erwin Kruczoń.

26 listopada, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, spotkał się z zarządem ELSA Poland. Przedmiotem spotkania było omówienie projektu Click-Zoom poświęconego promowaniu aplikacji adwokackiej wśród studentów prawa. Planowane jest spotkanie przedstawicieli NRA na platformie ZOOM ze studentami prawa w Polsce i wprowadzenie ich w tematykę aplikacyjną oraz wsparcia ELSY Poland w wydaniu publikacji poświęconej nowym technologiom w stosowaniu prawa.  
 
27 listopada, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA weźmie udział w pogrzebie adw. Andrzeja Koźlika w Rybniku, byłego wicedziekana ORA w Katowicach.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry