Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

1 grudnia 2021 r. w budynku Senatu odbyło się zorganizowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej spotkanie z przedstawicielami środowisk prawniczych, mające na celu zebranie uwag i opinii w sprawie objętego porządkiem obrad na posiedzeniu Sejmu w dniu 2 grudnia 2021 r. prezydenckiego projektu ustawy o sądach pokoju (druk sejmowy 1260) i projektów ustaw regulujących ten sam zakres, pochodzących od innych wnioskodawców. Naczelną Radę Adwokacką i Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych reprezentowały: adwokat Dorota Kulińska (ILiPP) i dr hab. prof. ALK Joanna Kielin-Maziarz, która w imieniu NRA przedstawiła opinię dotyczącą rozwiązań zaproponowanych w prezydenckim projekcie tej ustawy. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 2 grudnia 2021 r. Sejm skierował ten projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dalsza droga legislacyjna zatem, pomimo jednoznacznie negatywnych ocen w środowiskach prawniczych, została projektowi nadana.

2 grudnia, odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Company Law Committee CCBE. Spotkanie poświęcone było ustaleniom przedmiotu działań komitetu w przyszłym roku. Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu reprezentował adw. dr Michał Bieniak.

3 grudnia, odbyło się spotkanie świąteczne Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Na spotkaniu obecny był adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, wiceprezesi i sędziowie oraz adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Biblioteki Palestry, a także adw. Andrzej Siemiński z Referatu Skarg NRA. Podczas spotkania uroczyście pożegnano p. Grażynę Oziemską, wieloletniego pracownika WSD.

4 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, które poprowadziła adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA. Dzień wczesniej, 3 grudnia, odbyła się konferencja "Mediacje rówiesnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkole".

4 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie on-line Komisji Praw Człowieka przy NRA. Członkowie Komisji rozmawiali o zbliżającej się konferencji „Granica praw człowieka. Adwokatura w obliczu kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej”, a także o planach Komisji na rok 2022 r. Zaplanowane zostały działania w obszarze prawa migracyjnego, ochrony praw małoletnich, dotyczące dostępu do adwokata dla zatrzymanego i wdrożenia dyrektywy o dostępie do adwokata, a także o działalności konferencyjnej i szkoleniowej Komisji w 2022 roku.

6 grudnia, odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA. Podczas spotkania do Porozumienia dołączyła Polska Izba Biegłych Rewidentów. (czytaj relację)

6 grudnia, odbyło się spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Poprowadziła je adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA. Porozumienie przyjęło dwa stanowiska - w sprawie stanu praworządności w Polsce i wsparcia działań Grupy Granica. (czytaj relację)

7 grudnia, za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się spotkanie Zespołu ochrony zawodu adwokata na rynku usług prawnych Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. W spotkaniu uczestniczyli prezes NRA, adwokat Przemysław Rosati, adwokat Jędrzej Sokół, adwokat Agata Koschel-Sturzbecher i adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu. Omówiono przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji NRA przez obecnego Prezesa NRA projekt ustawy, mającej na celu wprowadzenie regulacji dotyczących możliwości udzielania pomocy prawnej wyłącznie przez profesjonalnych pełnomocników. Uzgodniono konieczność wprowadzenia pewnych zmian do projektu i opracowano strategię działań zmierzających do jego promowania i wprowadzenia na ścieżkę legislacyjną.

7 grudnia, odbyło się spotkanie online dotyczące promocji i kolportażu książki "Nowe technologie w praktyce prawników". Ksiażka jest elementem nowego programu edukacyjnego. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wydawnictwa Wolters Kluwer, Wydawnictwa ARCHE i Uniwersytetu Gdańskiego, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry. 

8 grudnia, odbyło się inauguracyjne spotkanie członków Instytutu LegalTech Naczelnej Rady Adwokackiej, pod przewodnictwem adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA. (czytaj więcej)

8 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz inni członkowie NRA, reprezentowali Naczelną Radę Adwokacką podczas spotkania Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego przy Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. (czytaj relację)

9 grudnia odbyło się kolejne, 35. posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

10 grudnia, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział zdalnie w posiedzeniu online Sesji Plenarnej CCBE. (czytaj relację)

10 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds. regulaminu wykonywania zawodu adwokata.

10 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

10 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA wziął udział w spotkaniu w biurze NRA dotyczącym promocji filmu "Żeby nie było śladów".

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry