Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

10-11 grudnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięła udział w spotkaniu Zespołu ds. regulaminu wykonywania zawodu adwokata.

13 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, podpisali ramowe porozumienie o intensyfikacji współpracy, na mocy którego obie organizacje podejmą wspólne działania w czterech obszarach: projektowym, badawczo-rozwojowym, produktowym oraz wydawniczym i medialnym. (czytaj więcej)

13 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w debacie o wolności i prawach obywatelskich z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, zorganizowanej w kinie Kinoteka w Warszawie. Po debacie odbył się pokaz filmu "Żeby nie było śladów". (czytaj więcej)

13 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu Komisji Praw Człowieka NRA.

14 grudnia, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, spotkał się z przedstawicielką Watch Dog Sieć Obywatelska, Marzeną Błaszczyk. Przedmiotem spotkania było m.in. podsumowanie polityki informacyjnej NRA i radykalna zmiana nowej kadencji w podejściu do publikowaniu zarówno protokołów z posiedzeń, jak i udzielaniu zainteresowanym dostępu do informacji na temat działań samorządu i jego organów. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o trudnościach w dostępie do informacji publicznej, jakie napotykają organizacje zarówno w samorządach, jak i organach władz centralnych. Przedstawicielka Watch Dog zwróciła uwaga na niepokojące tendencje (w tym legislacyjne) do ukrywania przed opinią publiczną szeregu istotnych informacji mogących służyć demaskowaniu dysponowania przez władze państwowe i niektóre samorządowe środkami publicznymi.

14 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w Warszawie w spotkaniu świątecznym u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

14 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w uroczystym ślubowaniu aplikantów adwokackich izby łódzkiej, a także posiedzeniu i świątecznym spotkaniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

14 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, otworzyli konferencję online "Granica praw człowieka. Adwokatura w obliczu kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej". Konferencję zorganizowali Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Praw Człowieka oraz Komisją ds. Równego Traktowania przy NRA. Debata została zarejestrowana, nagranie jest dostępne na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube.

16 grudnia, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

16 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

16 grudnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, wzięła udział w spotkaniu Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Podczas spotkania omawiane były standardy związane ze szkoleniem i dokoskonaleniem umiejętności mediatorów.

17 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prof. dr. hab. Adamem Mariańskim,
przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

17 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w ślubowaniu aplikantów adwokackich izby warszawskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski