Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

10 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu aplikantów adwokackich Izby Krakowskiej.

11 stycznia, na spotkaniu z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Verą Jourovą, z przedstawicielami samorządów i stowarzyszeń prawniczych w Polsce, Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji do spraw Zagranicznych NRA oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. (czytaj więcej)

11 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z człokami Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.

12 stycznia, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA.

13 stycznia, odbyło się 40. posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj relację)

13 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie podpisali porozumienie o współpracy. (czytaj więcej)

13 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prof. Adamem Mariańskim, kończącym kadencję prezesem samorządu doradców podatkowych.

13 stycznia, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej.

14 stycznia, adw. Przemysław Rosati prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – w obecności dziekana ORA w  Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka - wręczył inicjatorom ogólnopolskiej obywatelskiej inicjatywy Wolne Sądy odznakę Adwokatura Zasłużonym.  W uroczystości wzięli także udział wicedziekan ORA w Warszawie adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska oraz sekretarz ORA w Warszawie adw. Jakub Jacyna. Wyróżnieni to: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, mec. Maria Ejchart-Dubois, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik oraz Michał Wawrykiewicz.

14 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w VI Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych.

14 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, przewodniczyła spotkaniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA. Rada pracowała nad ramowym programem pracy Centrum na rok 2022 r. Adwokaci - mediatorzy planują organizację licznych konferencji, szkoleń i innych wydarzeń w całej Polsce.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski