Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 stycznia, pod przewodnictwem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA,  obradował, powołany w ramach Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji, Zespół do spraw projektu standardów szkolenia w zakresu mediacji.

22 stycznia, odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Komisji Praw Człowieka NRA - online. Podczas posiedzenia przedyskutowano plan pracy na bieżący rok. (czytaj relację)24 stycznia,  adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej wzięła udział w wysłuchaniu społecznym, na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe. NRA negatywnie ocenia proponowane zmiany. Adw. Kulińska podczas wysłuchania przekazała, że NRA przyłącza się do krytycznych ocen uzasadnienia prawnego dla wprowadzenia tych zmian, zwracając uwagę na wydźwięk społeczny tych propozycji, który w kontekście poszanowania praw i wolności obywatelskich bez wątpienia narusza prawa nauczycieli, zmierzając  do podważenia autorytetu i dalszego deprecjonowania wartości tego zawodu.

25 stycznia, odbyło się spotkanie Komisji Wizerunku NRA, które poprowadziła przewodnicząca adw. Justyna Mazur. Uczestnicy spotkania omawiali temat badań zleconych w celu opracowania stategii wizerunkowej Adwokatury. Koordynatorem tej inicjatywy z ramienia Komisji Wizerunku jest adw. Piotr Nowakowski z izby łódzkiej. Komisja planuje też podjęcie działań zmierzających do umieszczenia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku biogramów adwokatów-obrońców z czasów PRL. Koordynatorem tej inicjatywy z ramienia Komisji jest adw. Jan Suchanek z izby pomorskiej. W planach Komisji jest także kampania promująca ochronę środowiska i włączenie się Adwokatury w organizację Debat Oksfordzkich dla młodziezy. Komisja Wizerunku postanowiła także włączyć się w akcję promowania informatyzacji Adwokatury (eSOA).

 

26 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Biblioteki Palestry oraz adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA oraz przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego ORA w Gdańsku, otworzyli wykład inaugurujący dla członków Izby Pomorskiej na temat nowych technologii. Wykład poprowadziła Barbara Szczepańska, autorka dwóch rozdziałów w publikacji "Nowe technologie w praktyce prawnika": "Wyszukiwanie i weryfikacja piśmiennictwa prawniczego" oraz "Zarządzanie wyszukiwaniem informacji, czyli kilka uwag o researchu prawnym".

27 stycznia, odbyło się 42. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

27 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Spotkanie poprowadziła adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu. W trakcie spotkania adw. Dorota Kulińska zreferowała istotne  wydarzenia i działania, które miały miejsce od poprzedniego spotkania Instytutu. Przedstawiała też plany działalności na rok 2022 oraz omówiła najbliższe zadania. Uczestnicy spotkania rozmawiali nt. zaawansowania prac dotyczących zmiany stawek i wypłat wynagrodzenia za nieodpłatną pomoc prawną z urzędu, funkcjonowania instytucji zajmujących się nieodpłatną pomocą prawną, projektów zmian dotyczących zasad świadczenia pomocy prawnej. Poruszono też takie kwestie, jak adwokacka umowa o współpracę, przymus adwokacki w sprawach gospodarczych oraz konieczność podjęcia w roku 2022 tematu zmian w konstrukcji egzaminów wstępnych na aplikację i egzaminu końcowego, z wykorzystaniem doświadczeń 11 lat obowiązywania funkcjonującej obecnie formy.

28 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Rady Programowej kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adw. Rosati został powołany w skład tej Rady 13 stycznia 2022 r. (czytaj więcej)

28 i 29 stycznia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wezmą udział w pracach Zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry