Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

21 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanch spotkań, rozmawiał z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. Tematem rozmów było m.in. zagrożenie dla tajemnicy bankowej i tajemnicy adwokackiej, wynikające z nowych przepisów "Polskiego Ładu". (czytaj więcej)

21 lutego, odbyło się w formie zdalnej posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które poprowadziła sekretarz Porozumienia, adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko. Omawiano kwestie dotyczące organizacji wykładu na temat ostatnich zmian podatkowych wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu, który zaplanowano na 16 marca 2022 roku oraz organizacji Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowanego na 24 września 2022 roku.

22 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem. Tematem rozmów była regulacja rynku świadczenia pomocy prawnej. (czytaj więcej)

22-23 lutego, w Bordeaux odbyła się ogólnoeuropejska konferencja „Initial training of justice professionals serving the rule of law”, w której wzięli udział Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz adw. dr Tomasz Snarski, członek Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Komitetu ds. Szkoleń CCBE. (czytaj więcej)

23 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w dyskusji w ramach szkolenia "Dostęp do sądu i zasada jawności procesu w czasach pandemii Covid-19" zorganizowanego przez Woltesr Kluwer Polska na Uniwersytecie Śląskim.

23 lutego, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, spotkała się z członkami Rady Społecznej ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, przedstawiając stanowisko Adwokatury w sprawie zmian w kształceniu i doskonaleniu zawodowym mediatorów.

23 lutego, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej w formie zdalnej.

24 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

24 lutego, odbyło się, w formie zdalnej,  nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w celu omówienia systemowej pomocy organów Adwokatury i organów izb adwokackich w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. (czytaj relację)

24 lutego, Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wzięli udział w roboczym spotkaniu online z dziekanami izb adwokackich. Tematem spotkania była m.in. informatyzacja Adwokatury oraz zaangażowanie Adwokatury w pomoc obywatelom Ukrainy - ofiarom konfliktu wojennego. Adw. Grohman moderował dyskusję w zakresie proponowanych zmian do regulaminu organizacji i działania rad adwokackich. Dziekani w technicznej i bardzo rzeczowej dyskusji wymieniali się doświadczeniami, które zostaną uwzględnione w proponowanych zmianach do regulaminu podczas najbliższego posiedzenia plenarnego NRA w marcu br. Ponadto omówiono bieżące problemy związane z realizacją umowy odpowiedzialności cywilnej adwokatów, projekt statutu Fundacji Adwokatury, zmiany Regulaminu wykonywania zawodu adwokata, zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, projekt zmian w Statucie Centrum Mediacji przy NRA oraz omówiono sprawy pobierania opłat za wpis na listę adwokatów  i sprawy dotyczące obliczania i odprowadzania składki zdrowotnej od diet samorządowych w ramach Polskiego Ładu.

24 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA podpisał porozumienie o współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z organizacją Pracodawcy RP w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy. (czytaj więcej)

25 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, oraz dr hab. Anna Zalcewicz, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej podpisali porozumienie o współpracy. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Adwokaturze. (czytaj więcej)

25 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online z izbowymi koordynatorami pomocy Ukraińcom - ofiarom konfliktu wojennego.

25 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR i prezydent Lewiatana Maciej Witucki podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest pomoc przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy - pomoc prawną i w znalezieniu zatrudnienia  (czytaj więcej)

25 lutego, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRAi przewodniczący delegacji polskiej z CCBE, wziął udział w posiedzeniu online  Standing Committee CCBE.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry