Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

26 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z koordynatorami 24 izb adwokackich, organizującymi pomoc prawną dla obywateli Ukrainy.

26 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z wiceministrami sprawiedliwości Sebastianem Kaletą i Marcinem Romanowskim  w sprawie udzielania pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, przybywającym do Polski z powodu konfliktu wojennego w swoim kraju, a także o możliwości wykorzystania w tym celu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

26 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, rozmawiał z Anną Wójcik, dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów, na temat gotowości samorządu adwokackiego do udzielania pomocy prawnej obywatelom ukraińskim oraz wsparcia działań rządu polskiego w zakresie pomocy osobom przybywającym do Polski w wyniku konfliktu wojennego w Ukrainie.

28 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim oraz dyrektorem Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Michałem Sopińskim - w ramach tego departamentu działa Wydział Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego. Rozmowa dotyczyła  udzielania pomocy prawnej obywatelom ukraińskim, którzy przybywają do Polski z powodu konfliktu wojennego w Ukrainie oraz możliwości wykorzystania na rzecz tej pomocy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

1 marca, odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu "Adwokatka Roku". W spotkaniu uczestniczył adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 marca.

1 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA uczestniczył w spotkaniu Zespołu do spraw Kobiet przy NRA.

2 marca, adw. Maciej Obrębski wziął udział z ramienia Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych w posiedzeniu połączonych komisji senackich (ustawodawczej, środowiska, klimatu) ws. projektu nowelizacji ustawy o lasach. W głosowaniu wiekszością 26:12 ustawa została skierowana do dalszych prac.

2 marca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, wzięła udział w spotkaniu Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

3 marca, adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięła udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przedmiotem posiedzenia było między innymi rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 87 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie umożliwienia osobom ubogim wyboru pełnomocnika z urzędu. Komisja, pomimo zgłoszonego wniosku o zaniechanie prac nad petycją, podjęła decyzję o kontynuacji tych prac i postanowiła zwrócić się o opinię odnośnie zagadnień objętych petycją do Ministerstwa Sprawiedliwości i do Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 marca, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji na Ukrainie i pomocy prawnej obywatelom ukraińskim, masowo przybywającym do Polski. (czytaj relację)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry