Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3-6 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w XXXVIII Mistrzostwach Adwokatury w Narciarstwie w Ustroniu, których był patronem honorowym. W Mistrzostwach wzięli udział m.in. adw. Anisa Gnacikowska, członek NR, aadw. Sylwester Redeł, dziekan ORA w Łodzi, adw. Tomasz Jachowicz, dziekan ORA w Poznaniu, adw. Krzysztof Stec, dziekan ORA w Bielsku-Białej. Mistrzostwa połączone były z wykładami w ramach doskonalenia zawodowego. Wśród uczestników spotkania przeprowadzona została także zbiórka na rzecz ukraińskich dzieci z domu dziecka, które przyjechały do Polski.

9 i 10 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prof. Wojciechem Popiołkiem i prof. Krystianem Markiewiczem. Rozmowy dotyczyły prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz planu zwołania 3. Kongresu Prawników Polskich.

9 marca, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Sylwester Redeł, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, dziekan ORA w Płocku, adw. Joanna Kaczorowska, wzięli udział w pogrzebie adw. Piotra Kony w Łodzi. Adw. Tiutiunik w przemówieniu pożegnał zmarłego w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

10 marca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji przy NRA, wzięła udział w seminarium online, zorganizowanym przez Centrum Mediacji Lewiatan pt.: Etyka radcowska i adwokacka w kontekście mediacji i innych ADR. Czy zmiany w kodeksach etycznych samorządów prawniczych są konieczne". Adw. dr Zemke-Górecka referowała temat kodeksu etyki adwokackiej w kontekście mediacji.

10 marca, odbyło się kolejne posiedzenie, w formie hybrydowej, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

10 marca, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięła udział online w posiedzeniu sejmowej Komisji do spraw Petycji. Rozpatrywana była petycja NRA o zmianę ustawy Prawo Pocztowe poprzez dodanie w art. 37 ust. 4a punktu 4, w ramach którego doręczenie korespondencji rejestrowanej adwokatom i radcom prawnym nie mogłoby być realizowane poprzez pozostawienie jej w skrzynce pocztowej, bez wyraźnej dyspozycji adresata. Komisja postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w tym przedmiocie. Rozpatrywano także petycję osoby fizycznej, dotyczącą utworzenia uniwersyteckiej aplikacji prawniczej. Komisja postanowila zwrócić się do ministerstwa sprawiedliwości z prośbą o opinię.

10 marca, adw. dr Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wziął udział - z upoważnienia prezesa NRA - w posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

11 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział jako prelegent w LEGAL MARKET DAY 2022 - dziewiątej edycji ogólnopolskiej konferencji dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry