Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11-12 marca, odbyło się spotkanie Komisji Wizerunku NRA, które poprowadziła adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji. Omówiono wstępne wyniki badań świadomości i oczekiwań spoleczeństwa na temat świadczenia pomocy prawnej, w przygotowaniu jest także ankieta w tym zakresie, skierowana do adwokatów. Rozmawiano o udziale Komisji Wizerunku w upowszechnianiu informacji nt. elektronicznego systemu obsługi Adwokatury (e-SOA) w środowisku adwokackim. Podsumowano wewnątrzsamorządową zbiórkę darów dla dzieci z Ukrainy, którą koordynuje adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz. Adw. Justyna Mazur podziękowała pani mecenas za ciężką i czasochłonną pracę nad koordynowaniem zbiórki. Dary rzeczowe zbierano w porozumieniu z ośrodkami dla cudzoziemców, które zgłaszały konkretne potrzeby. W planach Komisji Wizerunku jest także szkolenie z adw. dr. Pawłem Blajerem, koordynatorem Zespołu prasowego NRA.

12 marca, odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Praw Człowieka przy NRA. Spotkanie poprowadziła adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji.

12-13 marca, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

14  marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przewodniczył spotkaniu Instytutu Legal Tech NRA. Jednym z głównych tematów było cyberbezpieczeństwo kancelarii adwokackich. Instytut przygotowuje projekt standardów cyberbezpieczeństwa, ustalono harmonogram prac, które mają zakończyć się do końca kwietnia 2022 r., po czym gotowy dokument zostanie przedłożony Prezydium NRA. (czytaj relację)

14 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z prof. Wojciechem Popiołkiem, przewodniczącym Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

15 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, otworzył szkolenie online "Legalizacja pobytu i pracy uchodzących z Ukrainy na podstawie tzw. specustawy". Szkolenie zorganizowane przez Komisję Praw Człowieka przy NRA poprowadzili adw. Karolina Schiffter i radca prawny Tomasz Rogala.

15 marca, odbyła się gala wręczenia nagród Konkursu na Adwokatkę Roku. Laureatą została aktywistka współpracująca z Grupą Granica, która koordynuje zespół prawników udzielających pomocy prawnej migrantom na granicy polsko-białoruskiej – adwokat Anna Jaczun. W uroczystości brał udział adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, na którego wniosek w tym roku przyznano również nagrodę specjalną Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dla Adwokatki na uchodźctwie – adw. Hannie Sadovskiej. w wyadarzneiu uczestniczyli również adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Jowita Grochowska, dziekan ORA w Białymstoku i adw. Bartosz Przeciechowski, dziekan ORA w Lublinie.  (czytaj relację)

15 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z 24 koordynatorami izbowymi pomocy dla obywateli Ukrainy.

15 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Andrzejem Ladzińskim, prezesem Krajowej Rady Dodarców Podatkowych.

16 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników III Finału Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. Naczelna Rada Adwokacka jest partnerem tego wydarzenia.

16 marca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Andrzej Tomaszek, członek NRA, jako przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczyli w roboczym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej z polskimi samorządami prawniczymi i przedstawicielem Wolnych Sądów. (czytaj relację)

17 marca, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA w formie hybrydowej (czytaj relację).

17 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, spotkali się z wykonawcą elektronicznego systemu obsługi Adwokatury (e-SOA).

17 marca, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA.

17 marca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji Zagranicznej NRA, spotkali się z przedstawicielami Francuskiej Naczelnej Rady Adwokackiej. Ze strony francuskiej w spotkaniu udział wzięli: Geraldine Cavaille, Hugo Beertin oraz Josquin Legrand. Celem spotkania było omówienie płaszczyzn współpracy i zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć na najbliższe miesiące. W dniach 11-12 kwietnia br. delegacja Francuskiej Naczelnej Rady Adwokackiej planuje przyjazd do Warszawy i organizację wspólnego seminarium na temat spraw związanych z praworządnością. Rozmowy o współpracy będą kontynuowane.

18 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wygłosił na Uniwersytecie Szczecińskim wykład pt. „Odwaga, niezależność, wolność – Adwokatura. Wyzwania, które przed nami”. Organizatorami wydarzenia byli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie.

18 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i opiekun izby szczecińskiej, spotkali się z człokami Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie oraz adwokatami tej izby. Wieczorem wzięli udział w prezentacji filmu Marka Osajdy o mecenasie Jerzym Piosickim, wybitnym adwokacie, artyście i żeglarzu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry