Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

18 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry oraz adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, wzięli udział w uroczystym podpisaniu porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim oraz Wydziałem Prawa i Administracji US a Naczelną Radą Adwokacką i Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie. W ramach podpisanego porozumienia, studenci kierunku prawo będą mieli możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych w Naczelnej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie. W planach są także wspólne konferencje, seminaria i szkolenia skierowane do studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

18 marca, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach adw. Roman Kusz oraz wiceprezes Centrum Mediacji NRA adw. Robert Bogdzio otworzyli konferencję "Mediacje rówieśnicze i szkolne efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów" w Katowicach.

19 marca, odbyło się szkolenie specjalistyczne dla mediatorów z „Mediacji karnych”.

24 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji NRA wzieli udział w cotygodniowym spotkaniu z wykonawcą elektronicznego systemu obsługi Adwokatury (e-SOA).

25 marca, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów przewodniczyła spotkaniu Zespołu. W spotkaniu wzięła też udział adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury.

25 marca, adw. Bartosz Grohman, seretarz NRA, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wicerpezes WSD, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Andrzej Siemiński z Referatu Skarg NRA oraz adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarz prawniczy NRA  uczestniczyli w pogrzebie adw. Marka Mazurkiewicza, prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w latach 1989-1992 i rzecznika dyscyplinarnego NRA w latach 2004-2007. Mowy pożegnalne wygłosili adw. Bartosz Grohman oraz adw. Aleksander Krysztofowicz wicedziekan ORA w Warszawie. Wystawiono poczet sztandarowy, w którym stanęli aplikanci: Aleksander Gautier, (chorąży) Rafał Piasecki i Natalia Filipkowska.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry