Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

26 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji, wzięli udział w spotkanie rzeczników dyscyplinarnych, które poprowadziła adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury.
Dyskutowano o wyzwaniach stojących przed pionem dyscyplinarnym: informatyzacji referatów rzecznika oraz cyfryzacji postępowań dyscyplinarnych, poruszano zagadnienia związane z bieżącymi problemami postępowań dyscyplinarnych, zasady deontologii zawodowej, a także regulamin wykonywania zawodu.

26 marca oraz 1-3 kwietnia, odbyły się zorganizowane przez Centrum Mediacji NRA szkolenia podstawowe dające uprawnienia mediatorów.

28 marca, odbyło kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w formie zdalnej, spotkanie poprowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, rozmawiano o tym, co robią poszczególne samorządy w ramach pomocy udzielanej Ukraińcom.

30 marca, odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zawodu adwokata na rynku usług prawnych działającego w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, w którym wzięli udział: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytut oraz adw. Jędrzej Sokół, przewodniczący Zespołu i adw. Agata Koschel-Sturzbecher, członek Zespołu.

31 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA otworzyli konferencję "Ubezwłasnowolnienie a prawa człowieka", które odbyło się online. Nagranie transmisji dostępne jest na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube.

31 marca, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczlenej Rady Adwokackiej w formie hybrydowej. (czytaj relację)

31 marca, Adw. dr Tomasz Snarski, członek Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej oraz polskiej delegacji w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy/ Council of Bars and Law Societes of Europe (CCBE), uczestniczył w posiedzeniu Komitetu ds. Szkoleń CCBE (CCBE Training Committee). Spotkanie Komitetu odbyło się stacjonarnie w Brukseli. (czytaj więcej)

1 kwietnia, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu Standing Committee CCBE w Brukseli.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski