Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 kwietnia 2022 r. adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA, wzięła udział w posiedzeniu Komisji Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Podczas posiedzenia rozpatrywano petycje Naczelnej Rady Adwokackiej z 12 maja 2021 r. (P10-47/21) dotyczącą zmiany Kodeksu postępowania karnego poprzez dodanie w art. 245 nowego paragrafu 4 i 5 w celu zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania.

21 kwietnia,  adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

21 kwietnia odbyło się 50. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

23 kwietnia, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział, jako członek jury, w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ELSA Poland. (czytaj więcej)

25 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, wzięli udział w w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Naczelna Rada Adwokacka była partnerem panelu „Polska przedsiębiorczość na zakręcie”, w którym omawiano aktualny temat informatyzacji wymiaru sprawiedliwości z perspektywy przedsiębiorców.

26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.

27 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Instytu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA razem z dyrektor Instytutu adw. Dorotą Kulińską.

28 kwietnia, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie hybrydowej (czytaj relację)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski