Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

6 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w konferencji szkoleniowej dla sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i Prezesów Sądów Dyscyplinarnych Izb Adwokackich, która odbyła się w dniach 6-8 maja. W szkoleniu wzięli udział: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, wiceprezesi WSD: adw. Małgorzata Tyszka-Hebda i adw. Piotr Zięba.

 

 

9 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Instytutu LegalTech NRA.

9 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Maciejem Biernatem, prezesem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W spotkaniu uczestniczył adw. Rafał Dębowski, członek NRA. Rozmowa dotyczyła wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w legitymacji adwokackiej, w tym podpisu elektronicznego.

9 maja, adw. dr Paweł Blajer, koordynator ds. mediów i komunikacji NRA, poprowadził spotkanie rzeczników prasowych okręgowych rad adwokackich oraz izbowych koordynatorów Komisji Wizerunku NRA. W spotkaniu uczestniczyła także przewodnicząca Komisji, adw. Justyna Mazur.

10 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Dariuszem Barskim, prokuratorem krajowym. Tematem spotkania była współpraca przy informatyzacji postępowań karnych, w tym postępowań przygotowawczych.

10 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Odznaczenia Adwokatura Zasłużonym.

10 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w obchodach Dnia Doradcy Podatkowego w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

11 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA oraz adw. Bartosz Golejewski, dziekan ORA w Gdańsku, wzięli udział w uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Adw. Przemysław Rosati, po podpisaniu porozumienia, wygłosił wykład na Wydziale Prawa i Administracji UG pt. "Odwaga, niezależność, wolność - Adwokatura. Wyzwania, które przed nami". (czytaj więcej)


12 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w XV Krajowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie. Podczas zjazdu delegaci wybiorą Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

12 maja, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

12 maja, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w formie hybrydowej. Posiedzenie zostało zwołane celem omówienia działań organów Adwokatury w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Sprawa dotyczy wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania. (czytaj relację)

12 maja, odbyło się spotkanie Komisji Wizerunku Naczelnej Rady Adwokackiej, które poprowadziła przewodnicząca, adw. Justyna Mazur. Omawiano sprawy organizacyjne oraz program działań na najbliższe miesiące. 

13 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się ze Zbigniewem Wiśniewskim, pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. informatyzacji, dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

13-15 maja, w Warszawie odbywa się Podstawowe Szkolenie z Mediacji dla adwokatów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień mediatora. W szkoleniu organizowanym przez Centrum Mediacji przy NRA uczestniczą adwokaci z całej Polski.

13 maja, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w sesji plenarnej CCBE w Dublinie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry