Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20-22 maja - odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

21 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA wzięli zdalnie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie.

23 maja, odbyło się spotkanie Komisji Praw Człowieka w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie poprowadziła adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji.

23 maja, odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Równego Traktowania NRA pod przewodnictwem adw. dr Katarzyny Golusińskiej. Omówiono bieżące działania i harmonogram planowanych prac.

23 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, spotkali się z przedstawicielami wydawnictwa Wolters Kluwer. Rozmowa dotyczyła nowych produktów wydawnictwa oraz preferencyjnych zasad nabywania ich dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

23 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał sie z adw. Justyna Mazur, przewodniczacą Komisji Wizerunku NRA ws. budowania wizerunku Adwokatury.

24 maja, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na konwersatorium „inteligentna energetyka”, której tematem przewodnim była Transformacja TETIP: od monizmu elektrycznego do elektroptosumeryzmu. Konwersatorium było częścią konferencji naukowo-technicznej „Łączniki w eksploatacji 2022”, odbywającej się w dniach 24-27 maja w Katowicach. (czytaj więcej)

26 maja, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

26 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w imieniu Adwokatury Polskiej wręczył Panu Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi przyznaną uchwałą Prezydium NRA odznakę „Adwokatura Zasłużonym”. Wydarzenie miało miejsce podczas jubileuszu 90 urodzin Profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Profesor Waltoś został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym” w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych, za wkład w kształtowanie i stosowanie prawa, za działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich, a także za działalność publiczną realizującą cele określone w dewizie Adwokatury: „Wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc potrzebującym”. W swoim wystąpieniu Pan Profesor podkreślił, że Adwokatura jest jednym z ostatnich obszarów niezawisłości i niezależności.

26 maja, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, wzięła udział w konferencji „Perspektywy rozwoju mediacji branżowych na Podkarpaciu” w Rzeszowie.

26 maja, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA, wzięli udział w warsztatach o budowaniu relacji z klientami, które poprowadził Itzik Amiel - holendersko-izraelski adwokat, mówca motywacyjny i propagator idei budowania sieci kontaktów. Spotkanie odbyło się w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

27 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim.

27 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odbył kolejną rozmowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na temat wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w legitymacji adwokackiej, w tym podpisu elektronicznego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry