Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

28 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Koszalinie. 

28 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zdalnie wziął udział w  Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Lublinie.

28 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, wzięli zdalnie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

28 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął zdalnie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Poznaniu.

30 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.

30 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Komisji Wizerunku NRA z jej przewodniczącą, adw. Justyną Mazur.

31 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poprowadził lekcję na temat ustawy zasadniczej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie w ramach Tygodnia Konstytucyjnego.31 maja, odbyło się, w formie zdalnej, spotkanie Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Spotkanie poprowadził przewodniczący Zespołu, adw. Przemysław Stęchły.

1 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z r. pr. Agnieszką Janicką, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.

2 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Komisją Informatyzacji NRA i z przewodniczącym tej Komisji, adw. Michałem Szpakowskim.

2 czerwca, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

2 czerwca, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium NRA pod przewodnictwem adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, pod przewodnictwem r. pr. Włodzimierza Chróścika, prezesa KRRP. (czytaj komunikat po spotkaniu)


3 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

3 czerwca, w Poznaniu rozpoczęła sie dwudniowa, III Międzynarodowa Konferencja pt.: Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wzięły w niej udział m.in. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA oraz adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania NRA. Konferencja jest transmitowana na kanale YouTube Adwokatury Polskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry