Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 czerwca, w Poznaniu odbyła się dwudniowa, III Międzynarodowa Konferencja pt.: Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji. Organizatorem wydarzenia było Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wzięły w niej udział m.in. adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA oraz adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania NRA.

6 czerwca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się uroczystość uhonorowania pośmiertnie odznaką „Adwokatura Zasłużonym” adwokatów i aplikantów adwokackich – ofiary zbrodni niemieckiego nazistowskiego totalitaryzmu z lat 1939–1945 oraz ofiary zbrodni sowieckiego totalitaryzmu z lat 1939–1956. Spotkanie poprowadził adw. Przemysław Rosati, prezes NRA. Wykład wygłosił adw. Andrzej Tomaszek, członek NRA. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie oraz adw. Paweł Gieras, członek NRA i prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury.  

7 i 8 czerwca, członkowie Komisji Praw Człowieka NRA, w tym adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji oraz adw. Marek Karczmarzyk, wzięli udział w obserwacji przesłuchań kandydatów na polskiego sędziego ETPCz.

9 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

9-11 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i przewodniczący polskiej delegacji do CCBE i adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący komisji ds. zagranicznych NRA uczestniczą w Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu (European Presidents' Conference 2022).

9 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA wzięli udział w uroczystości wręczenia „Złotych Temid”, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Laureatką II edycji Konkursu została nominowana przez Prezydium NRA dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatami zostali także. Prof. Marek Safjan, prokurator Mariusz Krasoń oraz sędzia Piotr Gąciarek. Nagroda specjalna Humanitas została przyznana dla adwokata Olega Marcinowskiego.

10 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie z Uniwersytetem Śląskim o współpracy w zakresie przygotowania kadr w obszarze informatyki, technologii cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Ze strony Uniwersytetu porozumienie podpisał dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dyrektor konsorcjum badawczego "Śląskie Centrum Inżynierii Prawa Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Na uroczystości obecni byli: dziekan Wydziału Prawa UŚ prof. Czesław Martysz, adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, adw. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. W ramach Porozumienia NRA oraz Uniwersytet Śląski będą realizować wspólne projekty naukowe i dydaktyczne, konferencje, seminaria i warsztaty, opiniowania projektów aktów prawnych.

10 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka, adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, adw. Dariusz Lipski, wiceprzewodniczący Komisji Wizerunku, wzięli udział w konferencji „W Labiryncie pomocy prawnej z urzędu – czas na poważne zmiany" w Katowicach.

10 czerwca, po południu rozpocznie się posiedzenie plenarne NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry