Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

6 czerwca, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry, wziął udział w Sopocie w Europejskim Kongresie Finansowym jako panelista w panelu "Jak skutecznie odbudować Ukrainę? Optymalizacja zasad udzielania i realizacji kontraktów w ramach międzynarodowej pomocy w odbudowie Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń z zakresu zamówień publicznych."

9-11 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński - przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA, reprezentowali Naczelną Radę Adwokacka podczas 50. Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu. (czytaj więcej)

10 czerwca odbyło się posiedzenie plenarne Naczlenej Rady Adwokackiej w Katowicach (czytaj relację)

10 czerwca, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry, wziął udział w Gdańsku w sympozjum "Doświadczenia i perspektywy powrotów dóbr kultury".

11 czerwca, w Katowicach odbyła  się uroczystość wręczenia odznaczenia adwokackiego Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym oraz nagrody dla dziennikarzy "Złota Waga", która otrzymała red. Patrycja Rojek-Socha. Uroczystość była transmitowana na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube.

(czytaj relację z uroczystości wręczenia odznaczeń)

(czytaj relację z wręczenia Złotej Wagi)

Poniżej nagranie uroczystości:

 

 

11 czerwca, adw. dr Tomasz Snarski, członek Komisji ds. zagranicznych NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwoakcką podczas posiedzenia rady zarządzającej międzynarodowej organizacji prawniczej Union International des Avocats (UIA), które odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. (czytaj więcej)

11 czerwca, w Katowicach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach miał miejsce Festyn Naukowy nt. nowych technologii. Festyn zorganizowały: Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA Cyber Science, wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie miało charakter imprezy rodzinnej dedykowane jest dla adwokatów, aplikantów adwokackich, prawników oraz innych zainteresowanych (niezwiązanych z prawem) i ich rodzin i bliskich. Festyn otworzyli adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach oraz dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ dyrektor konsorcjum badawczego "Śląskie Centrum Inżynierii Prawa Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Obecny był adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

13 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Julią Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

13 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej podpisał umowę o współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. NRA podjęła się także współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji tej Uczelni. Adw. Przemysław Rosati  został powołany na członka Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. (czytaj więcej)

13 czerwca 2022 r. - adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych wzięła udział w debacie „Czy samorządność zawodowa w Polsce jest zagrożona?” w Sejmie. Zaproszenie na to wydarzenie wystosowali przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska Borysa Budki oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej Arkadiusz Myrcha. Debata została zorganizowana w kontekscie wniosku grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 6/22) o zbadanie konstytucyjności przepisów ustaw - Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych, dotyczących przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.
Podczas debaty adw. Dorota Kulińska zaprezentowałam stanowisko NRA odnośnie rzeczonego wniosku.

13 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA spotkał się z prof. dr hab. Wojciechem Popiołkiem, przewodniczącym Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Przedmiotem spotkania było omówienie wznowienia prac  Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w zmienionym składzie, oraz objęcie patronatem NRA planowanej na listopad 2022 w Katowicach Konferencji na temat zagadnień prawa prywatnego Międzynarodowego poświęconych problemom prawnym w relacjach obywateli Polski i Ukrainy.

13 czerwca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz prezes Centrum Mediacji, wzięła udział jako ekspert w VII Seminarium Prawnym dla Biznesu organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Centrum Popularyzacji Nauki UwB. Przedmiotem dyskusji było „Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy” .

13 czerwca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA wzięła udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA. Przedmiotem obrad była analiza propjektów aktów prawnych krajowego rejestru mediatorów.

14 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Adwokatura Zasłużonym.

14 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA podpisali w imieniu NRA umowę z Fundacją UNAWEZA, której założycielką i prezes jest Martyna Wojciechowska, na przekazanie 200 tys. zł z wewnątrzsamorządowej zbiórki na "Adwokaci dla Ukrainy", przeprowadzonej za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl. W spotkaniu w siedzibie Fundacji UNAWEZA w Warszawie uczestniczyła także adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz z Komisji Wizerunku NRA, ogólnopolska koordynatorka adwokackiej akcji charytatywnej "Adwokaci dzieciom uchodźców" z Ukrainy. (czytaj więcej)

14 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Radomiu.

15 czerwca, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA w formie zdalnej (czytaj relację)

15 czerwca, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Biblioteki palestry, wziął udział w konferencji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej Legal Tech. Adw. Zwara jako anelista mówił o poziomie cyberbezpieczeństwa.

Zapraszamy do obejrzenia video prezentacji nt. działalności Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy - CCBE. Naczelna Rada Adwokacka od wielu lat jest członkiem CCBE.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry