Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 czerwca, odbyło się spotkanie Komisji ds. Równego Traktowania NRA, które poprowadziła przewodnicząca, adw. dr Katarzyna Golusińska.

20 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Instytutu LegalTech NRA.

20 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie z C.H.Beck, które w imieniu wydawnictwa podpisał Wojciech Bierwiczonek, prezes zarządu wydawnictwa C.H. Beck. (czytaj więcej)


20 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z posłem Arkadiuszem Myrchą z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni.

21 czerwca, Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej podpisał  porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ze strony uczelni umowę podpisał prof. dr hab. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa. Podczas wydarzenia obecne były także adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i  adw. Jowita Grochowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. (czytaj więcej)21 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, aw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, wzięli udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Białymstoku.

22 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z poseł Małgorzatą Wasserman, zastępca przewoniczącego sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

22 czerwca, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym nowo wybrane władze Naczelnej Izby Lekarskiej, a także członkowie Komisji Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie prowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia. (czytaj więcej)

24 czerwca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA wzięła udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Toruniu.

24 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online z przedstawicielami państwowego instytutu badawczego NASK, dotyczącym elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP.

24 czerwca, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Płocku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry