Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

4 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu komisji wizerunku NRA, któremu przewodniczyła adw. Justyna Mazur, przewodnicząca komisji i członkini NRA. Spotkanie miało charakter hybrydowy. 

4 lipca, odbyło się posiedzenie plenarne NRA, podczas którego Naczelna Rada Adwokacka podjęła przez aklamację uchwałę, w której wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, na czele której stoi poseł Solidarnej Polski, w sprawie o sygn. akt K 6/22 oraz postanawia zwrócić się do prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie. (czytaj szczegóły)

5 lipca, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej komisji ds. petycji. Komisja postanowiła wystąpić do Sejmu z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą petycji i propozycji zmian przedstawionych przez Naczelną Radę Adwokacką w zakresie rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do wykonywania praw zmarłego pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego. Zdaniem NRA prawa te powinny przysługiwać również spadkobiercy zmarłego. (czytaj więcej)

5 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu NRA porozumienie z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistyczmy w Radomiu.

6 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, uczestniczył w Gali Jubileuszowej 40-lecia Krajowej Rady Radców Prawnych.

7 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj szczegóły)

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry