Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z min. Januszem Cieszyńskim, pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Spotkanie dotyczyło dalszych prac dotyczących e-legitymacji adwokata i aplikanta adwokackiego w ramach cyfrowego portfela mObywatel oraz włączenia samorządu adwokackiego jako samorzadu zawodu zaufania publicznego w proces cyfryzacji administracji publicznej. Rozmowy dotyczyły też przystąpienia do opracowania kompleksowego projektu cyfryzującego obsługę postępowań sądowych.  

12 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA poprowadzili spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. (czytaj relację)

12 lipca, w kościele p.w. św. Karola Boromeusza w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe adw. Andrzeja Trypensa, byłego skarbnika i sekretarza NRA. NRA reprezentował adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, w uroczystościach uczestniczyli też adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie i adw. Ryszard Kalisz, członek NRA.

 

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry