Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

18 lipca, odbyło się, w formie zdalnej, spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

18 lipca, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Równego Traktowania NRA, które poprowadziła przewodnicząca adw. dr Katarzyna Golusińska.

19 lipca, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA wzięła udział w posiedzeniu połączonych senackich Komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przedmiotem prac była nowelizacja Kodeksu karnego, uchwalona przez Sejm 7 lipca br. Adw. Kulińska przedstawiła stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj więcej)

22 oraz 29 lipca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyły się szkolenia mediatorów. 22 lipca - szkolenie z mediacji gospodarczych, 29 lipca szkolenie z mediacji karnych.

25 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z Koordynatorem Krajowym ds. informatyzacji sądownictwa SSO Wojciechem Łukowskim nt. prac i dalszego rozwoju Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

28 lipca w siedzibie NRA odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego. Poprowadziła je adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA oraz sekretarz OPSZZP. Rozmowy dotyczyły organizacji Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zaplanowanego na 24 września br. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry