Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

30 lipca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięła udział w spotkaniu online Zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu adwokata, działającego pod jej przewodnictwem.

1 sierpnia, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, reprezentował NRA podczas uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego dla uczczenia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Kwiaty i zapalone znicze zostały również złożone pod pamiątkową tablicą przy siedzibie NRA oraz przy monumencie przed Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

   

 

2 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Rozpatrywana była ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Naczelna Rada Adwokacka przesłała opinię do nowelizacji Kodeksu karnego, opowiadając się za odrzuceniem jej w całości. (czytaj relację z udziału adwokatury w pracach legislacyjnych)

3 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział jako prelegent w konferencji Naczelnej Izby Lekarskiej "Ratowanie życia to nie przestępstwo". Podczas konferencji przedstawione zostało Memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu opartego na idei no-fault. Konferencję można było śledzić na kanale NIL na YouTube. Nagranie dostępne poniżej.

4 sierpnia, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj relację)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski