Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie szczecińskiej.

3 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął zdalnie udział w Zgromadzeniu Izby rzeszowskiej.

5 września, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA spotkali się w siedzibie NRA z przedstawicielami Public International Law & Policy Group: panem  Gregorym P. Noonem oraz paniami Kateryną Kyrychenko i Sindiją Beta. Przedmiotem spotkania było omówienie sposobu nawiązania współpracy PILPG z NRA w kwestii gromadzenia dowodów zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.

5 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium i prezes Biblioteki Palestry, wzięli udział w szkoleniu aplikantów adwokackich z izb: wielkopolskiej, częstochowskiej i łódzkiej, które miało miejsce w Uniejowie. Prezes NRA wziął także udział w zgromadzeniach tych izb.

5 września, odbyło się kolejne, robocze spotkanie Instytutu LegalTech przy NRA.

5 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji NRA.

5 września, odbyło się spotkanie Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

6 września, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, wzięły udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie białostockiej.

6 września, odbyło się ślubowanie adwokackie w Izbie katowickiej.

6 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie wrocławskiej.

6 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Sławomir Krześ, dziekan ORA we Wrocławiu oraz dziekan WPAE prof. Jacek Przygodzki podpisali porozumienie o współpracy NRA z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

6 września, stały przedstawiciel NRA w Radzie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, adwokat Aleksander Krysztofowicz i delegowany przez Prezesa NRA adwokat Mariusz Hassa, przewodniczący Zespołu ds. Reformy Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  ILiPP, wzięli udział w VIII posiedzeniu Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej.

7 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji współpracy zawodów zaufania publicznego NRA oraz sekretarz OPSZZP, wzięli udział w kolejnym spotkaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego, które poświęcone było przygotowaniom do pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Otwartego tych samorządów, zaplanowanego na 24 września w Warszawie.

8 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, wzięli udział w spotkaniu Kapituły do spraw Odznaczeń NRA.

8 września, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie hybrydowej.

9 września, rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w Zgromadzeniu Izby opolskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski