Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9-10 września, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

12 września, odbyło się spotkanie Komisji ds. Równego Traktowania NRA, które poprowadziła adw. dr Katarzyna Golusińska, przewodnicząca Komisji.

12 września, odbyło się spotkanie Komisji edukacji prawnej, które poprowadziła przewodnicząca adw. Maria Janik. W spotkaniu uczestniczył adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

12 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odbył spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji  w sprawie portalu obsługującego postępowania sądowe.

12 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Polskiej Rady Biznesu.

13 września, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej.

14 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wzięli udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie krakowskiej.

15 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj relację)

15 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim Izby częstochowskiej.

15 września, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, spotkała się z wyznaczonymi przez okręgowe rady adwokacie izbowymi koordynatorami do zadań związanych z proponowanymi zmianami i funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

16 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium oraz prezes Biblioteki Palestry, wzięli udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie w Gdańsku.

16 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął zdalnie udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie w Zielonej Górze.

16 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął zdalnie udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Kielcach.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski