Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20-22 października, w Krakowie odbyło się Pierwsze Międzynarodowe Forum Adwokatury. W szeregu wydarzeń wzięli udział m.in.: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, dziekani i wicedziekani izb adwokackich, członkowie NRA i przewodniczący komisji i instytutów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

21 października, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięła udział online w Forum Kobiet Podlasia, wygłaszając prelekcję "Kobieta i prawo".

22 października, odbyło się wyjazdowe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Krakowie, które towarzyszyło odbywającemu się w dniach 20-22 października Pierwszemu Międzynarodowemu Forum Adwokatury. Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystości uhonorowania zasłużonych dla Adwokatury osób. Wręczono odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Otrzymali je: prof. dr hab. Lech Gardocki,  były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sędzia Stanisław Zabłocki, były prezes izby karnej Sądu Najwyższego, oraz adwokaci: Wojciech Bergier, Maciej Hałuszczyński, Marian Ożóg oraz Władysław Pociej. (czytaj relację)

24 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu kapituły Konkursu Rising Stars Prawnicy-liderzy jutra. Konkurs organizuje Wolters Kluwer.

25 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

25 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji 100-lecia utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego na Zamku Królewskim w Warszawie.

25 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Praworządności nt. „Niezależny Trybunał Konstytucyjny? Niezawiśli sędziowie? Sposoby przywrócenia standardów konstytucyjnych do Trybunału”?, które odbyło się  w sali Plenarnej Senatu RP.


26 października, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział w Gali Jubileuszowe z okazji 30-lecia samorządu biegłych rewidentów.

28 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami wydawnictwa Wolters Kluwer w sprawie opracowywania cyfrowej kancelarii.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry