Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

28 października, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i adw. Anna Jaczun z Komisji ds. Równego Traktowania wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami ECRI - Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, którzy byli w Polsce w związku z opracowywaniem 6. raportu z monitoringu  przestrzegania praw człowieka, w kwestiach związanych z rasizmem i nietolerancją. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia objęte uwagami NRA przekazanymi na piśmie w lipcu b.r., w szczególności jakie działania podejmuje NRA w ramach powyższych zagadnień, jaką była rola Adwokatury we wsparciu uchodźców na granicy polsko-białoruskiej oraz uciekinierów wojennych z Ukrainy, sytuacja osób LGBT+ oraz innych dyskryminowanych grup (Romów, Muzułmanów).

31 października - 1 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w Warszawie zapalił znicze na grobach byłych prezesów NRA: adw. Macieja Bednarkiewicza, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach (1989-1995), adw. Czesława Jaworskiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001; adw. Marii Budzanowskiej, pierwszej kobiety wybranej na funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Funkcję tę pełniła w latach 1983-1985. Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, odwiedził grób adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w Łodzi. Adw. Joanna Agacka-Indecka pełniła funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2007-2010.

3 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA w formie zdalnej. (czytaj relację)

4 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły ds. odznaczeń NRA.

4 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA spotkał się z ministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem. Tematem spotkania była sprawa stawek za świadczenie pomocy prawnej z urzędu.

4 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z minister Katarzyną Frydrych. Rozmowa dotyczyła spraw związanych z informatyzacją sądów oraz rozwojem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski