Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

5 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości". Wśród uczestników konferencji byli m.in. adw. Stanisław Rymar, prezes NRA w latach 2001-2007, prof. Stanisław Biernat, sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, adw. Ewa Stawicka, redaktor naczelna czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”, prof. Wojciech Popiołek, przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Online udział brali m.in. : Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, adw. Ryszard Kalisz, członek NRA. Konferencję otworzyły adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA. Konferencja była transmitowana, nagranie można obejrzeć na kanale YouTube. (przejdź do relacji/link do nagrania)

7 listopada, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, spotkał się z adw. Wojciechem Bagińskim, przewodniczącym Komisji ds. zagranicznych NRA i adw. Sławomirem Ciemnym, przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej. Przedsmiotem spotkania był budżet Komisji ds. zagranicznych w kontekście intensywnej aktywności Komisji na polu międzynarodowym oraz organizacji pod koniec września 2023 r. posiedzenia Standing Committee CCBE w Warszawie.

7 listopada, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji „Niejawna inwigilacja elektroniczna i telekomunikacyjna a ochrona praw człowieka – praktyka sądowa, wyzwania i szanse na lepszą ochronę prawną”. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. Jego partnerami są Fundacja Panoptykon oraz Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

8 listopada, Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana przez Czeską Prezydencję w Unii Europejskiej. Tematem była rola prawników i organizacji prawniczych w przestrzeganiu praworządności i przyszłość tajemnicy adwokackiej. W konferencji wziął udział adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA. Szczegółowa relacja dostępna na stronie adwokatura.pl (przejdź do relacji)

10 listopada, odbyło się kolejne, 72. posiedzenie Prezydium NRA w formie hybrydowej. (czytaj relację)

10 listopada, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, spotkał z adw. dr Małgorzatą Skawińską z Izby rzeszowskiej, w sprawie współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z Public International Law & Policy Group w kwestii gromadzenia dowodów zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy w Ukrainie. Public International Law & Policy Group jest międzynarodową kancelarią prawną, która pro bono świadczy pomoc w zakresie m.in. wyjaśniania zbrodni wojennych. Ma bogate doświadczenia w zbieraniu dokumentacji zbrodni wojennych na Bałkanach, w Sudanie i Rwandzie. Obecnie zbierane są dowody związane z wojną w Ukrainie.

10 listopada, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w uroczystym otwarciu Izby Pamięci Adwokatury w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, połączone z czasową wystawą Adwokatury Polskiej w kontekście obchodów Święta Niepodległości.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry