Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 listopada, przedstawiciele Komisji Wizerunku Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w krakowskim przystanku Tour de Konstytucja. W niepodległościowym przystanku uczestniczyli: adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji, adw. Kinga Dagmara Siadlak, wiceprzewodnicząca Komisji, adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz ze Szczecina, adw. Jan Suchanek z Gdańska, Adw. Magda Jasiewicz z Katowic.

12 listopada, odbył się ponowny pochówek Prezydentów RP na uchodźstwie: adwokata Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. W uroczystościach państwowych w imieniu Adwokatury Polskiej udział wzięli adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA. W poczcie sztandarowym Adwokatury Polskiej uczestniczyli aplikanci adwokaccy: Katarzyna Tomaszuk, Filip Jurczak i Bartosz Ulczycki. (czytaj więcej)

14 listopada, odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA z poseł Kamilą Gasiuk-Pihowicz, którego tematem było zakreślenie najpoważniejszych problemów w postępowaniach z udziałem nieletnich i wymiana mogących poprawić tę sytuację postulatów. Spotkanie miało charakter roboczy przed posiedzeniem Zespołu Parlamentarnego ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, zaplanowanego na 21 listopada br. online, pt. „Sytuacja prawna dziecka w sądzie. Wyzwania”. W spotkaniu z poseł Gasiuk-Pihowicz, która jest wiceprzewodniczącą Zespołu Parlamentarnego ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, oraz poseł Katarzyną Piekarską – członkiem Zespołu Parlamentarnego ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, uczestniczyli: adwokat Małgorzata Supera, adwokat Magdalena Grabarczyk, adwokat Magdalena Olchowicz- Jedlak, adwokat Agata Koschel-Sturzbecher, adwokat Emilia Nauman, adwokat Konrad Klocek i adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP.

14 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu zespołu ds. kobiet, któremu przewodniczyła adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca zespołu.

14 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Komisji Wizerunku NRA, któremu przewodniczyła adw. Justyna Mazur, przewodnicząca komisji. Spotkanie dotyczyło przygotowania projektu edukacyjnego adresowanego do dzieci.

14-15 listopada, odbył się I Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo "Zdrowa Szkoła. O potrzebach uczniów i nauczycieli" w Gdyni. Przedstawiciele Adwokatury zostali zaproszeni, aby poprowadzić podczas konferencji warsztaty pod hasłem: Realne konsekwencje cyberprzemocy wśród młodzieży - narzędzia prawne i kierunki działań. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Justyna Mazur, przewodnicząca Komisji Wizerunku NRA, która kierowała zespołem adwokatów podczas wydarzenia.

15 listopada, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka-Felczak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podpisali 15 listopada porozumienie o współpracy. (czytaj więcej)

15 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z posłem Borysem Budką, przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej.

15 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, spotkali się z panem Piotrem Fokczyńskim, prezesem Izby Architektów RP w sprawie współpracy obu samorządów.

16 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięli udział w debacie eksperckiej "Wadliwe ukształtowanie sądu - sanacja czy kasacja powołań sędziowskich". Organizatorami debaty byli: Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Praw Człowieka przy NRA oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, partnerem wydarzenia była Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. (czytaj relację)

16 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z posłem Marcinem Kierwińskim w sprawie projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej.

17 listopada, rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Adwokat na Uczelni". Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, uczestniczył w spotkaniu ze studentami w Bydgoszczy i Radomiu (zdalnie).

17 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, wzięli udział VII Konferencji Naukowe Pomorskiej Izby Adwokackiej "Prawo Nowych Technologii". 

18-19 listopada, odbędzie się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Toruniu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski