Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 grudnia, odbyła się konferencja rzeczników dyscyplinarnych. Spotkanie poprowadziła adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury. Wśród zaproszonych gości byli adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury oraz adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów. Z rzecznikami online spotkał się adw. Przemysław Rosati, prezes NRA.

5 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA spotkał się z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w celu omówienia współpracy między NRA a WPiA UW.

6 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA wzięli udział w spotkaniu Komisji Wizerunku, które poprowadziła nowa przewodnicząca Komisji adw. Kinga Dagmara Siadlak.

7 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Przemysław Barchan, dyrektor Instytut LegalTech NRA. adw. Paulina Rzeszut, wicedyrektor Instytutu LegalTech, dr Marcin Rojszczak, adw. Ewa Stawicka redaktor naczelna czasopisma "Palestra", adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA (online), wzięli udział w konferencji "Ochrona tajemnicy adwokackiej w usługach online". Konferencja w formie hybrydowej miała miejsce na Politechnice Warszawskiej.

8 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

8 grudnia adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA,  wziął udział w konferencji „Ukraina-Polska. Kolizyjnoprawne aspekty wojny i przymusowego przemieszczania się osób” w Katowicach. Konferencję zorganizował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Naczelna Rada Adwokacka jest patronem konferencji.

Nagranie konferencji można obejrzeć na kanale YouTube (link do konferencji)

8 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w spotkaniu świątecznym Izby warszawskiej.

8 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym organizacji Pracodawcy RP.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry