Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót  wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, w imienu Prezydium NRA przekazali paczki dla wybranej rodziny w ramach projektu "Szlachetna Paczka".

14 grudnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, wzięli udział w ślubownaiu aplikantów adwokackich izby warszawskiej.

15 grudnia, w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Krakowie adw. Bartosz Grohman,  wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z Konsulem Generalnym Ukrainy, Panem Wiaczesławem Wojnarowskyim. Celem spotkania było przekazanie na ręce Pana Konsula listy adwokatów gotowych świadczyć usługi prawne obywatelom Ukrainy w Polsce.  Adw. Grohman omówił też z Panem Konsulem Wojnarowskyim sytuację w Ukrainie i wskazał jakie Adwokatura Polska podejmowała i stałe podejmuje działania w celu niesienia pomocy Ukraińcom.

15 grudnia, adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wzięła udział w uroczystym otwarciu VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

15 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

15 grudnia, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

15 grudnia, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, wziął udział w świątecznym spotkaniu Izby Adwokackiej w Krakowie.

16 grudnia, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

16 grudnia, adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, wzięła udział w spotkaniu świątecznym Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

16 grudnia, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA razem z adw. Małgorzatą Kożuch, prezes Centrum Mediacji NRA, otworzyli konferencję „Kapitalizowanie doświadczeń – jak kompetencje adwokata wykorzystać w mediacji?” w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. W konferencji uczestniczy też m.in. adw. Piotr Zięba, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry