Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2 stycznia, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, spotkał się z z prezesem KIRP mec. Włodzimierzem Chróścikiem w sprawie wspólnej organizacji posiedzenia Standing Committee CCBE we wrześniu 2023 w Warszawie. Przedmiotem rozmowy było też uzgodnienie przekazania do KIRP przewodnictwa Polskiej Delegacji w CCBE na rok 2023 (system rotacji przewodnictwa pomiędzy NRA i KIRP). Rozmawiano także o doświadczeniach w poszukiwaniu siedzib KIRP i NRA.

4 stycznia, odbyło się pierwsze w 2023 r. posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

4 stycznia, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej.

10 stycznia, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w którym uczestniczył adw. Piotr Zemła z Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego ILiPP. Posiedzenie dotyczyło projektu zmiany Kodeksu postępowania karnego, zainicjowanego petycją NRA, opracowanej i złożonej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA w maju 2021 r. Zmiana dotyczy zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania. Więcej na temat petycji na stronie (przejdź do strony)

11 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zainaugurował cykl wykładów online dla aplikantów adwokackich. W planie cyklu są cztery wykłady z Historii Adwokatury, wykłady z zasad funkcjonowania samorządów zawodowych (Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości. Ustawa prawo o adwokaturze), zajęcia z retoryki i emisji głosu, konstrukcji przemówienia adwokackiego, dwa wykłady z etyki zawodowej. Plan dostępny jest na stronie adwokatura.pl.

12 stycznia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział wposiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.Zaprezentował stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej odnośnie do zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, a także zwrócił uwagę na szerszy problem łączący się z prawidłowym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, tj. konsekwencje jakie wynikają z wadliwego ukształtowania części KRS. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę przede wszystkim na skutki, jakie niesie to dla obywateli i ich spraw przed sądami. Już w grudniu 2022 r. NRA wydała stanowisko Prezydium NRA i opinię NRA dotyczące projektu o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. (czytaj więcej)

12 stycznia, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu noworocznym Izby krakowskiej.

13 stycznia, rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry