Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 stycznia, na Wydziale Prawa i Administracji UW odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli NRA oraz Uniwersytetu Warszawskiego, którego celem było zdefiniowanie konkretnych obszarów współpracy w najbliższym roku. Ze strony NRA w spotkaniu uczestniczyła adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych i adwokat Magdalena Szkudlarek–Nowak. (czytaj więcej o spotkaniu)


13-14 stycznia odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA zrealizowała kolejny etapu pracy nad projektem zmian Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w zakresie obejmującym reklamę i informację handlową. Zapoznano się ze sprawozdaniami z prac pionu dyscyplinarnego oraz prac NRA, a także przyjęto plan pracy na 2023 r.  Omówiono kolejne etapy prac nad cyfryzacją Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła wziąć udział w III edycji Tour de Konstytucja i przyjęła kilka uchwał. (czytaj relację)

18 stycznia, odbyło się spotkanie Zespołu roboczego, który pracuje nad rozwiązaniami potrzebnymi do cyfryzacji pionu dyscyplinarnego. W spotkaniu wzięli udział wiceprezesi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego: adw. Piotr Zięba, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Michał Szpakowski, adw. Agnieszka Helsztyńska, adw. Jarosław Dawid i adw. Tomasz Krawczyk.

19 stycznia, adw. Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech,  reprezentował Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz European Legal Technology Association (ELTA) w panelu dyskusyjnym online podczas 5 Konferencji Edukacyjnej Komitetu Technologicznego Cypryjskiego Stowarzyszenia Prawników (org. ang. Educational Conference of the Technology Committee of the Cyprus Bar Association) "Law & Technology: E-justice & Legal Technology").

19 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Prezydium przyjęło przez aklamację uchwałę w sprawie skierowania do Senatu RP opinii w ramach procesu legislacyjnego wraz z apelem o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjętej przez Sejm 13 stycznia 2023 r.  Jednocześnie Prezydium NRA postuluje poprawki do nowelizacji ustawy o SN, na wypadek nieodrzucenia ustawy w całości przez Senat. (czytaj relację)

20 stycznia, adw. PrzemysŁaw Rosati, prezes NRA, podpisał w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry