Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

8-9 września, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

11 września, odbyło się spotkanie Komisji do spraw Równego Traktowania przy NRA, które poprowadziła przewodnicząca adw. dr Katarzyna Golusińska.

11 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania 401 adwokatek i adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

11 września, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice, podczas której Izba Adwokacka w Katowicach otrzymała tytuł "Zasłużony dla Miasta Katowice".

12 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu organizacyjnym w związku z konferencją przygotowywaną przez Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA – trzecia edycja debaty „Wymiar sprawiedliwości w Polsce – Perspektywa przyszłości”.

14 września, odbyło się 103. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację).

15 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski