Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

17-19 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej, spotkali się z aplikantami podczas Forum Aplikantów Adwokackich w Gdańsku. Oprócz Forum w Gdańsku miały miejsce konferencja kierowników szkolenia aplikantów adwokackich oraz konferencja kierowników doskonalenia zawodowego. W wydarzeniach brali udział: adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, adw. Andrzej Zwara, człnek Prezydium NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, adw. Bartosz Golejewski, dziekan ORA w Gdańsku.

18 listopada, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, reprezentował NRA podczas  Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LEX Super Omnia.

20 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z zastępcą przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, posłem Grzegorzem Rusieckim.


21 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sejmu RP.

21 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z zastępcą przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłem Pawłem Ślizem.

22 listopada, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z Ministrem Cyfryzacji w sprawie systemu e-Doręczeń. Z uwagi na zgłaszane między innymi przez Prezesa NRA wątpliwości co do gotowości wyznaczonego operatora – Poczty Polskiej – Minister Cyfryzacji podjął decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia e-Doręczeń z 10 na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1 stycznia 2025 r.

22-26 listopada, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA i przewodniczący polskiej delegacji do CCBE, bierze udział w Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

23 listopada, odbyło się 113. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

24 listopada, członkowie NRA wezmą udział w wieczorze wspomnień o adw. Jerzym Ziębie, dziekanie ORA w Kielcach, który zmarł w lipcu br.

25 listopada, odbędzie się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Kielcach.


 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski