Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwoakckiej.

15 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart. Wśród poruszanych tematów były widzenia adwokackie, w tym potrzeba zakazu ich monitorowania, ułatwienie realizacji widzeń adwokackich i kontaktów telefonicznych z adwokatem oraz dostępu zatrzymanego do adwokata. Rozmowy z ministerstwem dotyczą także płynności wypłacania wynagrodzenia za wykonaną już pomoc prawną świadczoną z urzędu oraz urealnienia wysokości tych stawek. Prezes NRA przekazał w trakcie tych spotkań projekty NRA dotyczące regulacji rynku pomocy prawnej, zasad przeszukiwań kancelarii adwokackiej i zasad zawieszania adwokatów w czynnościach zawodowych.

16 lutego, adw. dr Kamil Szmid, członek Instytutu Legislacji i Prac Naczelnej Rady Adwokackiej wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

20 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z wiceministrem cyfryzacji Michałem Gramatyką. Rozmowa dotyczyła współpracy przy cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym cyfryzacji Adwokatury.

23 lutego, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy oraz Pani Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych wziął udział w uroczystościach upamiętniających drugą rocznicę agresji Rosji na Ukrainę oraz w szeregu wydarzeń towarzyszących.
 
26 lutego, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju zorganizowane z Fundacją Nie Będziesz Szła Sama pt: „Rola psychologów i pedagogów szkolnych – wyzwania i rozwiązania”.
(czytaj więcej)

26 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Tematem była reforma funkcjonowania Służb Specjalnych. Prezes NRA przygotowuje raport – we współpracy z prof. Dobromiłą Szumiło-Kulczycką - o stanie obecnym, który ma być puntem wyjścia do przygotowania projektu reformy i docelowo projektu ustawy w tym przedmiocie.
 
27 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRRA, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu Adwokatka Roku. Kapituła obradowała w składzie: Monika Horna-Cieślak, red. Renata Kim, adw. Monika Gąsiorowska, adw.  Monika Sokołowska, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska, adw. Marta Seredyńska, adw. Grzesiek Kukowka.
 
28 lutego, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Myrchą.
 
29 lutego, odbyło się 125. posiedzenie Prezydium NRA.
(czytaj więcej)


29 lutego-1 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, bierze udział w Narciarskich Mistrzostwach Polski Adwokatów Szklarska Poręba 2024

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski