Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

23 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odwiedził siedzibę Towarzystwa Gest - Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców języka migowego, w ramach prac nad przetłumaczeniem książki „Leśne sprawy Misia Adwokata” na język migowy.

26 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Monika Haczkowska, adw. Emilia Naumann, adw. Maciej Obrębski i adw. Francesco Goldoni. reprezentowali Adwokaturę w Sejmie podczas wysłuchania publicznego w sprawie rządowego projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawiciele Adwokatury prezentowali postulat wprowadzenia zmiany do przedmiotowego projektu polegający na tym, że prawo zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa, przysługiwałoby nie tylko sędziom, ale także: Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, organowi uprawnionemu do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, a przede wszystkim grupie co najmniej 2000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu.

26 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA spotkał się z prezes Urzędu Patentowego Edytą Demby-Siwek.

27 marca, adw. Bartosz Grohman, wiceprezes NRA, adw. Dariusz Lipski, członek NRA i przewodniczący Komisji Wizerunku NRA, rezprezentowali Naczelną Radę Adwokacką na pogrzebie adw. dr. Piotra Blajera, wieloletniego dziekana Izby rzeszowskiej.

28 marca, odbyło się 130. posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w  formie stacjonarnej.

(czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski