Kronika Naczelnej Rady Adwokakciej

28 sierpnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Zaproszeni na posiedzenie Prezydium NRA adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, omówili aktualne problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wraz z zaproszonym na posiedzenie Prezydium NRA adw. Przemysławem Rosatim, członkiem NRA, omówili prace nad projektem ustawy o kancelariach odszkodowawczych. Stwierdzili, że projekt nie reguluje rynku kancelarii odszkodowawczych, a jedynie sankcjonuje dotychczasową praktykę tego typu kancelarii. Mec. Dębowski poinformował, że wraz z adw. dr Magdaleną Matusiak-Frącczak przygotują opinię do projektu.

Gościem posiedzenia był również adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, który zaprezentował projekty wydawnicze OBA oraz omówił kwestie związane z modernizacją strony redakcji Palestry i OBA.

Prezydium NRA delegowało adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa do wykonywania zadań redaktora naczelnego pisma „Palestra” na czas nieobecności Redaktora Naczelnego „Palestry” adw. Czesława Jaworskiego. Ponadto Prezydium NRA odwołało z funkcji zastępcy redaktora naczelnego adw. dr. hab. Adama Redzika oraz z kolegium redakcyjnego pisma - adw. dr. hab. Adama Redzika i adw. dr. hab. Antoniego Bojańczyka.

Ponadto Prezydium na wniosek zainteresowanych odwołało z komisji legislacyjnej przy NRA adw. Agnieszkę Sawczyn oraz z komisji wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA adw. Bartosza Łucia i adw. Grzegorza Prigana.

Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 15-16 września br. w Toruniu.

Prezydium omówiło przebieg obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Prezydium rozpatrzyło też sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA oraz adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

Ponadto Prezydium przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawiła adw. Anisa Gnacikowska.

29 sierpnia, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne, na któym omówiono aktualną sytuację zwiazaną z reformą wymiaru sprawiedliwości. Naczelna Rada Adowkacka podjęła uchwały dotyczące procedury wyłaniania kandydatów na sedziów SN. (czytaj więcej)   

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry