Kronika NRA

27 lipca, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokatów izby lubelskiej.

29 lipca, odbył się XXVII Bieg Powstania Warszawskiego. Po raz kolejny uczestniczyła w nim grupa adwokatów i aplikantów adwokackich. W biegu uczestniczyli m.in. adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, a kibicowali m.in. adw. Stanisław Estreich, dziekan ORA w Lublinie i przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Andrzej Siemiński, koordynator referatu skarg przy NRA. (czytaj relację)

31 lipca, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczył we mszy świętej i apelu poległych, na Pl. Krasińskich, pod pomnikiem Powstańców Warszawskich.

1 sierpnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w imieniu Adwokatury złożył kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

1 sierpnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Justyna Metelska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, spotkali się z przedstawicielami Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka, aby omówić wnioski płynące z raportu nt. dostępu dzieci do pomocy obrońcy (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/