Kronika NRA

17 sierpnia i 20-22 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu szkolenia podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadzili adw. adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka, adw. Marta Ruszkiewicz, adw. Piotr Ruszkiewicz i adw. Cezary Rogula, wiceprezes CM;

17 sierpnia i 20-22 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu szkolenia podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadziła mediator: Ewa Kosowska-Korniak;

23 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z SSN Joanną Lemańską, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (czytaj więcej);

23 sierpnia, odbyło się spotkanie kapituły odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Udział wzięli: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Aleksandra Przedpełska, adw. Edward Rzepka, adw. Andrzej Siemiński, adw. Jacek Ziobrowski oraz zdalnie: adw. Andrzej Banaszkiewicz, adw. Andrzej Dzięcioł, adw. Włodzimierz Łyczywek i adw. Rajmund Żuk;

23 sierpnia, odbyła się druga część nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA. NRA podjęła decyzję dotyczącą formy przeprowadzenia części programowej Krajowego Zjazdu Adwokatury, która odbędzie się w dniach 17-19 września br. w Bydgoszczy. NRA podjęła decyzję, że KZA odbędzie się zdalnie. (czytaj więcej)

24 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z SSN Michałem Laskowskim, prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego;

24 sierpnia i 27-29 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku szkolenia podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadzą: adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak (I część - online), adw. Cezary Rogula i adw. dr Robert Bogdzio, wiceprezesi Centrum Mediacji (II część – stacjonarna).   

25 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA uczestniczył w ślubowaniu adwokackim adwokatów Izby Siedleckiej;

26 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA uczestniczył w ślubowaniu adwokackim adwokatów Izby Katowickiej. Prezes NRA wziął również udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach;

26 sierpnia, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, uczestniczyła w debacie „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski