Kronika NRA

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 lipca, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, uczestniczył w ślubowaniu adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

20 lipca, adw. Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, odbył spotkanie w Sejmie RP z marszałkiem seniorem – Kornelem Morawieckim i przedstawicielami kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie dotyczyło współpracy w projektach legislacyjnych.

25 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. aktualne problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych oraz planowane zmiany w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

Adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, poinformowała, że wydała zarządzenie, aby każde akta spraw dyscyplinarnych, na pierwszej stronie miały historię podjętych działań wraz z datami.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, poinformował, że jesienią planowane jest spotkanie pionu dyscyplinarnego.

Prezydium NRA omówiło planowane zmiany w ustawie o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej. Omówiło również kwestie dotyczące wydawania pism „Palestra” i „Młoda Palestra”.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy osobowe. Prezydium przedyskutowało też kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/