Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

23 lutego, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystościach z okazji 25-lecia Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. W programie był m.in. wykład sędziego Trybunału Konstytucyjnego dr. hab. Piotra Tulei.

23 lutego, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w uroczystości z okazji 96. rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli. Rozpoczęły się od Mszy św. w kościele św. Aleksandra w intencji pracowników NIK-u. Następnie w holu przed Salą Kolumnową w Sejmie RP podpisano porozumienie partnerstwa i współpracy pomiędzy Narodowym Urzędem Kontroli Gruzji, Trybunałem Obrachunkowym Republiki Mołdawii, Najwyższą Izbą Kontroli RP oraz Izbą Obrachunkową Ukrainy. Uroczystości zakończył panel pt. „Niezależny organ kontroli państwowej gwarancji demokratycznego państwa prawnego”.

4 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono planowane działania i budżety wszystkich komisji i jednostek działających przy NRA, a także preliminarz wydatków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego NRA oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej. Ponadto adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 4, 6 i 8 ustawy o radcach prawnych i art. 82 znowelizowanego kpk jest już przygotowany, teraz powołany zespół przygotuje projekt uchwały oraz pełnomocnictwa. Dokumenty zostaną przekazane członkom NRA przed marcowym posiedzeniem plenarnym NRA.

27 lutego adw. Rafał Dębowski wziął udział w konferencji pt. "15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego - perspektywa porównawcza", zorganizowanej przez Rządowe Centrum Legislacyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury