Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

12 czerwca, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, zrzeszającej adwokatów z okręgów Sądów Okręgowych w Jeleniej Górze i Świdnicy. Adw. Andrzej Malicki, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawił informację o pracach NRA oraz problemach, jakie stoją przed Adwokaturą (czytaj relację)

12 czerwca, w ramach realizacji projektu Komisji Edukacji Prawnej NRA adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, poprowadził dwie lekcje prawa dla uczniów z klasy II a, w Szkole Podstawowej im. Ppłk. Stanisława Królickiego w Izabelinie. Jest to najmłodsza grupa dzieci, z którą w ramach projektu edukacyjnego NRA prowadzono zajęcia. (czytaj relację)

13 czerwca  odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, wziął w niej udział adw. Zenon Marciniak. (czytaj relację)

13 czerwca, odbyła się konferencja „Nowy proces karny – sprawiedliwość dla wszystkich?” Komisji Praw Człowieka przy NRA. Wziął w niej udział m.in. adw. Ziemisław Gintowt, reprezentujący prezesa NRA.

13 czerwca odbyło się Zgromadzenie Izby Wrocławskiej. Podczas spotkania adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wręczył "Medal dla Obrońcy Praw Człowieka - Adwokatura Polska" adw. Henrykowi Rossie.(czytaj relację)

14 czerwca, odbyło się Zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej. Ustalono m.in. wysokość składki oraz omawiano szczegóły kampanii promującej zawód adwokata. W Zgromadzeniu wzięli udział m.in. adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. (czytaj relację)

15 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Trzecim Kongresie Prawników Wielkopolski, poświęconym gospodarce, w Poznaniu (czytaj relację)

15 czerwca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką podczas ślubowania radców prawnych w Warszawie.

15 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w uroczystości 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Uroczystość uświetnił wykład prof. Timothy'ego Gartona Asha oraz koncert zespołu Vołosi.

16 czerwca, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, spotkał się z Prezydentem Elektem Andrzejem Dudą. Podczas wizyty Prezydent Duda zainteresowany był problemami poruszonymi przez Naczelną Radę Adwokacką w memorandum, jakie NRA wystosowała do ministra sprawiedliwości Borysa Budki. Szczególnie interesowało go zagadnienie dotyczące przywrócenia w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prawa do wskazywania kandydatów na sędziów TK przez organizacje i instytucje prawnicze.

16 czerwca, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, wziął udział w uroczystości 15-lecia IPN-u na Zamku Królewskim w Warszawie.

17 czerwca rozpoczął się XXV Ogólnopolski Rejs Adwokatów im. adw. Marii Budzanowskiej, organizowany przez Dziekana adw. Andrzeja Kozielskiego i Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Bierze w nim udział m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny, adw. Jerzy Glanc wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA.

17 czerwca odbyło się Zgromadzenie sprawozdawcze Izby Bielsko-Bialskiej. Podczas spotkania adw. Stanisław Perucki, dziekan ORA w Bielsku-Białej oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, wręczyli odznaki "Adwokatura Zasłużonym" adwokatom Monice Tomiak oraz Janowi Jastrzębskiemu.(czytaj relację)

18 czerwca, adw. dr Adam Redzik, zastępca redaktora naczelnego „Palestry”, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką na uroczystości otwarcia siedziby Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie.

Ponadto odbyły się Zgromadzenia izb: 13 czerwca w Radomiu, gdzie Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA; 16 czerwca w Siedlcach - adw. Ziemisław Gintowt; 13 czerwca w Płocku - adw. Ewa Krasowska, rzecznik dycyplinarny NRA, 13 czerwca w Gdańsku - adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRa oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA; 13 czerwca w Rzeszowie - adw. Jerzy Zięba. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry