Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

28 lipca w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego, które poprowadził adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący Zespołu ds. kontaktów z samorządami zawodów zaufania publicznego przy NRA.

28 lipca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu, podczas którego zajmowano się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Adw. Rafał Dębowski przedstawił postulaty Adwokatury w zakresie zmian ordynacji podatkowej, złożone 15 maja 2015 r. W postulatach główny nacisk położony jest na wprowadzenie przepisów zabezpieczających interesy członków samorządu adwokackiego, poszerzenie katalogu funkcji tymczasowego pełnomocnika, szczególnego o adwokatów i radców prawnych.

31 lipca, adw. Andrzej Zwara wziął udział w XIV spływie kajakowym Brdą im. adw. Romana Latosa, organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy i jej Dziekana adw. Justynę Mazur. Spływ trwa od 29 lipca do 2 sierpnia.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/