Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

1 sierpnia, adw. Andrzej Siemiński, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, reprezentował NRA podczas uroczystości złożenia wieńców pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskeigo. 

4 sierpnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, reprezentował Naczelną Rade Adwokacką podczas posiedzenia połączonych komisji sejmowych: Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, któe obradowały nad uchwałą Senatu ws ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Większość poprawek uchwalonych przez Senat została zatwierdzona przez połączone komisje sejmowe. W szczególności były to: poprawka wykreślająca z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie (pozew, skarga do sądu administracyjnego) oraz poprawka wykreślająca przepis, nakładający na adwokatów obowiązek zabezpieczenia bazy aktów prawnych.

W kompetencji NRA pozostało również uchwalenie regulaminu w sprawie zasad wyznaczania adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka uchwali taki regulamin, przyjmując jako główną zasadę zasadę dobrowolności. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/