Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

28 września, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej a prowadzenie polityki przestrzennej” w siedzibie MIiR w Warszawie.

28 września, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA oraz adw. Tadeusz Wiatrzyk, wzięli udział w uroczystości 76. Rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W imieniu Adwokatury złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

28 września, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, wziął udział w konferencji "Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli” zorganizowanej przez Fundację Court Watch Polska. Była to konferencja  podsumowująca V cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

29 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono m.in. kwestie: złożenia skargi przez ministra sprawiedliwości na uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, wyboru audytora dla NRA oraz zakupu lokalu dla NRA.
Tego dnia Prezydium NRA omówiło skargę ministra sprawiedliwości do Sądu Najwyższego na uchwałę Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie, dotyczącą zobowiązania ORA w Warszawie do niewyznaczania adwokatów do pełnienia obowiązków wynikających ze zleconych przez sądy czynności, jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych przez okres 1 miesiąca. Prezydium NRA postanowiło przekazać do Sądu Najwyższego stanowisko popierające uchwałę izby warszawskiej.
Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poinformował o przekazaniu do ministerstwa sprawiedliwości opinii dotyczącej udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zwrócił uwagę na krótki czas, jaki ministerstwo wyznaczyło na sporządzenie opinii. Projekt rozporządzenia wpłynął do biura NRA 25 września, z wyznaczeniem czasu na złożenie opinii do 28 września.

(czytaj: Opinia NRA ws udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej)

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przypomniał, że adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, opracował pytania do okręgowych rad adwokackich, dotyczące liczby adwokatów uprawnionych do obron w sprawach karnych na listach „A” i „B”. Z zestawienia wynika, że w dużych ośrodkach zainteresowanie adwokatów w prowadzeniu spraw z urzędu jest niewielkie, z kolei w mniejszych ośrodkach jest bardzo dużo chętnych.

Adw. Rafał Dębowski przedstawił propozycję zakupu lokalu sąsiadującego z biurem NRA w budynku przy ul. Świętojerskiej 16. Prezydium stwierdziło, że jest to dobra okazja, aby powiększyć biuro, ponieważ obecne warunki lokalowe są niewystarczające. Prezydium zobowiązało adw. Rafała Dębowskiego i adw. Bartosza Grohmana do koordynowania działań zmierzających do zakupu lokalu.

Prezydium NRA wybrało, spośród kilku przedstawionych ofert, firmę Audit C-Land sp. z o.o. do przeprowadzenia tegorocznego audytu w NRA.

Prezydium NRA podjęło także decyzję o zorganizowaniu tegorocznych Dni Kultury Adwokatury w dniach 19-21 listopada 2015 r. w Krakowie.

Prezydium omówiło i rozstrzygnęło również pięć spraw osobowych, które przedstawił adw. Rafał Dębowski. Mecenas Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, zreferował z kolei najistotniejsze zagadnienia wynikające z protokołów okręgowych rad adwokackich, które następnie zostały omówione przez pozostałych członków Prezydium. Prezydium przedyskutowało również kwestie finansowe.

Tego dnia Prezydium uhonorowało panią Janinę Nowczyk-Kempę, która w tym roku obchodzi 40-lecie pracy w Naczlenej Radzie Adwokackiej. Prezes NRA w imieniu Prezydium złożył gratulacje i wręczył kwiaty


                     


1 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Bieszczadzkim Rajdzie „W krainie wilka”. Rajd potrwa do 4 października, a został zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie oraz Komisję Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski