Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 października, przedstawiciele Prezydium NRA z prezesem adw. Andrzejem Zwarą na czele wzięli udział w obchodach jubileuszu 40-lecia Izby Adwokackiej w Wałbrzychu (czytaj relację).

5 października, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w inauguracji roku akademickiego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.

6 października, delegaci NRA: adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA oraz adw. Janusz Kaczmarek wzięli udział w publicznym wysłuchaniu kandydatów na prokuratora generalnego w Krajowej Radzie Sądownictwa.

8 października, pod przewodnictwem adw. Sławomira Ciemnego odbyło się posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej.

9 października, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w Zjeździe Adwokatur Europejskich - The European Bars Federation (FBE). Zjazd po raz pierwszy organizowany jest przez polską Adwokaturę: Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie oraz Naczelną Radę Adwokacką. Tematem zjazdu jest przestępczość gospodarcza. Do Krakowa przyjechali prawnicy z Hiszpanii, Włoch, Francji, Malty, Cypru, Rumunii, Luxemburgu, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Ukrainy, Czech oraz Polski.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/